fbpx

Phụ phí nhiên liệu chuyển phát nhanh DHL

Thay đổi trong giá nhiên liệu dẫn đến biến động chi phí cho ngành vận chuyển, vì vậy cần có phụ phí nhiên liệu biến thiên, có thể tăng, giảm hoặc huỷ bỏ, song song với những chuyển động trong giá nhiên liệu.

Bảng phụ phí nhiên liệu 2019

  Tháng

Phụ phí

Tháng 01 năm 2019

​17.25%

Tháng ​02 năm 2019

​15.25%

Tháng ​03 năm 2019

16.00%

Tháng 0​4 năm 2019

​18.00%

Bảng phụ phí nhiên liệu 2018

  Tháng

Phụ phí

Tháng 12 năm 2018

​19.75%

Tháng 1​1 năm 2018

​19.25%

Tháng 10 năm 2018

17.75%

Tháng 09 năm 2018

17.50%

Tháng 08 năm 2018

17.50%

Tháng 07 năm 2018

18.00%

Tháng 06 năm 2018

16.75%

Tháng 05 năm 2018

15.50%

Tháng 04 năm 2018

15.50%

Tháng 03 năm 2018

16.25%

Tháng 02 năm 2018

15.25%

Tháng 01 năm 2018

14.75%

Bảng phụ phí nhiên liệu 2017

  Tháng

Phụ phí

Tháng 12 năm 2017

13.75%

Tháng 11 năm 2017

15%

Tháng 10 năm 2017

13%

Tháng 09 năm 2017

11.75%

Tháng 08 năm 2017

10.75%

Tháng 07 năm 2017

11.75%

Tháng 06 năm 2017

12.75%

Tháng 05 năm 2017

12%

Tháng 04 năm 2017

13%

Tháng 03 năm 2017

12.75%

Tháng 02 năm 2017

12.50%

Tháng 01 năm 2017

11.25%

Bảng phụ phí nhiên liệu 2016

  Tháng

Phụ phí

Tháng 12 năm 2016

12.25%

Tháng 11 năm 2016

11%

Tháng 10 năm 2016

10.75%

Tháng 09 năm 2016

10.75%

Tháng 08 năm 2016

11.5%

Tháng 07 năm 2016

10.75%

Tháng 06 năm 2016

9.50%

Tháng 05 năm 2016

9.00%

Tháng 04 năm 2016

8.25%

Phụ phí nhiên liệu áp dụng cho phí vận chuyển của tất cả các dịch vụ và cho những phụ phí dưới đây (nếu có):

    Ngày ngoài tiêu chuẩn (Bốc hàng hoặc Chuyển phát hàng)
    Dịch vụ vùng sâu vùng xa
    Bốc hàng ngoài tiêu chuẩn
    Cố gắng giao hàng nhiều lần
    Chuyển phát hàng ngoài tiêu chuẩn
    Kiện hàng quá tải trọng
    Kiện hàng quá khổ

[kkstarratings]