fbpx

Giới thiệu chương trình eMailship

eMailship là chương trình hỗ trợ Quý Khách Hàng chuẩn bị các chứng từ gửi hàng và thiết lập yêu cầu nhận hàng thông qua tập tin PDF.

Trong tháng 03/2017, DHL Việt Nam vừa giới  thiệu chương trình DHL eMailship mới nhất  – phiên bản 4.02.00, đã được củng cố và nâng cao về điều khoản và điều kiện vận chuyển của DHL phù hợp với xu thế kinh doanh toàn cầu đồng thời cải thiện thêm về các tính năng như:

– Xác nhận định dạng số điện thoại hợp lệ.
– Mã vùng điện thoại sẽ tự động hiển thị dựa trên quốc gia lựa chọn trong mục “người gửi” và “người nhận”.
– Xác nhận định dạng mã bưu điện hợp lệ.
– Đảm bảo tính xác thực trong địa chỉ để ngăn chặn việc vận chuyển thất bại vì sai thông tin.
– Khả năng chuyển nhập dữ liệu từ các phiên bản cũ vào phiên bản mới 4.02.00.

DHL sẽ tiến hành ngưng sử dụng các phiên bản cũ từ ngày 02/04/2017 ở Việt Nam.

Để quá trình chuẩn bị vận đơn không bị gián đoạn, Quý Khách có thể lưu phiên bản mới 4.02.00 và sử dụng ngay từ bây giờ: Link tải về eMailship và file Hướng dẫn sử dụng eMailship

Mọi thắc mắc về eMailship, Quý Khách Hàng lòng liên hệ Bộ phận ESS – DHL VN qua:
Tổng đài miễn phí: 1800 1540
Email: ess.vn@dhl.com

Lưu ý quan trọng:

Chương trình eMailship này chỉ có thể mở bằng phần mềm Adobe Reader. Nếu máy tính của Quý Khách chưa cài đặt Adobe, vui lòng Tải về phần mềm Adobe Reader

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng Webship InXpress

Giới thiệu chương trình eMailship
5 (100%) 16 vote[s]