fbpx

Địa điểm xếp hàng, mã cảng gửi hàng nước ngoài

wdt_IDTên thành phố/địa điểmMã quốc giaTên quốc gia
1AFBINBAMIANAFAfganistan
2AFBSTBOSTAFAfganistan
3AFCCNCHAKCHARANAFAfganistan
4AFDAZDARWAZAFAfganistan
5AFFBDFAIZABADAFAfganistan
6AFFAHFARAHAFAfganistan
7AFGRGGARDEZAFAfganistan
8AFGZIGHAZNIAFAfganistan
9AFHEAHERATAFAfganistan
10AFJAAJALALABADAFAfganistan
Tên thành phố/địa điểmMã quốc giaTên quốc gia