fbpx

Sơ lược về MTL

Sơ lược về

​MTL có mặt ở trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu đã khiến MTL trở thành công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới. Với hơn 350,000 nhân viên, ​MTL cung cấp các giải pháp với số lượng không giới hạn cho hầu hết các nhu cầu tiếp vận.MTL là một bộ phận trong công ty logistic và bưu chính hàng đầu thế giới Deutsche Post MTL Group, và bao gồm các đơn vị kinh doanh là MTL Express, MTL Parcel, MTL eCommerce, MTL Global Forwarding, MTL Freight cùng MTL Supply Chain.

​Địa chỉ văn phòng MTL ở Việt Nam

MTL có mặt ở trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu đã khiến MTL trở thành công ty quốc tế lớn nhất trên thế giới. Với hơn 350,000 nhân viên, chúng tôi cung cấp các giải pháp với số lượng không giới hạn cho hầu hết các nhu cầu tiếp vận.MTL là một bộ phận trong công ty logistic và bưu chính hàng đầu thế giới Deutsche Post MTL Group, và bao gồm các đơn vị kinh doanh là MTL Express, MTL Parcel, MTL eCommerce, MTL Global Forwarding, MTL Freight cùng MTL Supply Chain.

​Ain’t No Mountain High Enough

MTL Express

MTL Express vận chuyển tài liệu khẩn và hàng hóa tin cậy và đúng hạn đến tận nơi tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời điều hành mạng lưới chuyển phát nhanh toàn cầu toàn diện nhất.

​MTL eCommerce

MTL Express vận chuyển tài liệu khẩn và hàng hóa tin cậy và đúng hạn đến tận nơi tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời điều hành mạng lưới chuyển phát nhanh toàn cầu toàn diện nhất.

​Global Forwarding, Freight

Global Forwarding, Freight

MTL Express vận chuyển tài liệu khẩn và hàng hóa tin cậy và đúng hạn đến tận nơi tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời điều hành mạng lưới chuyển phát nhanh toàn cầu toàn diện nhất.

​MTL Supply Chain

MTL Supply Chain

MTL Express vận chuyển tài liệu khẩn và hàng hóa tin cậy và đúng hạn đến tận nơi tại hơn 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời điều hành mạng lưới chuyển phát nhanh toàn cầu toàn diện nhất.