fbpx

Văn bản pháp luật

Số ký hiệu

Tên văn bản

Ngày hiệu lực

Loại văn bản

191/2015/TT-BTC

Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế

01/01/2016

Thông tư

38/2015/TT-BTC

Thông tư về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/04/2015

Thông tư