fbpx

Thông tin mở tờ khai mậu dịch qua chuyển phát nhanh DHL

Khu vực phía Nam:

Đối với hàng XUẤT:
 • Địa điểm lưu kho: 02DSED1 nếu khai tại đội CPN DHL, hoặc địa điểm lưu kho mà DN đã đăng ký trước với cơ quan HQ nơi mở Tờ khai.
 • Địa điểm nhận hàng cuối cùng: Chính là nước đến, mã cảng đến
 • Địa điểm xếp hàng: VNSGN (HO CHI MINH)
 • Phương tiện vận chuyển dự kiến:  LD0562
Đối với hàng NHẬP:
 • Địa điểm lưu kho: 02DSED1
 • Địa điểm xếp hàng: Chính là nước gửi, mã cảng gửi hàng nước ngoài.
 • Địa điểm dỡ hàng: VNSGN (HO CHI MINH)
 • Phương tiện vận chuyển: LD0561
 • Ngày hàng đến: Xem thông báo hàng đến do gateway gửi
 • Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: là mã kho bảo thuế của doanh nghiệp ( trường hợp doanh nghiệp đã có kho được đăng kí và cấp mã bơi TCHQ), nếu không có thì vui lòng liên hệ với chi cục hải quan nơi doanh nghiệp mở TK.

Khu vực phía Bắc

Đối với hàng XUẤT:
 • Địa điểm lưu kho: 01DDEC1 nếu khai tại đội CPN DHL, hoặc địa điểm lưu kho mà DN đã đăng ký trước với cơ quan HQ nơi mở Tờ khai.
 • Địa điểm nhận hàng cuối cùng: Chính là nước đến, mã cảng đến.
 • Địa điểm xếp hàng: VNHAN (HANOI)
 • Phương tiện vận chuyển dự kiến:  Căn cứ vào thông tin của khách cung cấp (hàng gửi đi đâu) để cung cấp mã chuyến bay dự kiến: 8k0524
 • Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế:  01DDEC1
Đối với hàng NHẬP:
 • Địa điểm lưu kho:  01DDEC1
 • Địa điểm dỡ hàng: VNHAN (HANOI)
 • Phương tiện vận chuyển dự kiến: DHL đã tự động add thêm thông tin này trên AN cho khách. (8K0523)
 • Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: khách tự cung cấp vì đây là mã chi cục HQ nơi họ đăng ký mở TK.
Thông tin liên hệ GTW DHL:

Hồ Chí Minh: sgngtw.counter@dhl.com
Hà Nội: hangtw.reception@dhl.com

 

Theo chỉ đạo mới nhất của Tổng cục Hải quan trong công văn 5665/BTC-TCHQ ngày 29.4.2014 về thực hiện thông tư 22/2014 – thủ tục hải quan hàng Kinh doanh VNAACS như sau:
1. Đối với tờ khai VNAACS luồng 1 luồng xanh đã được thông quan: Người khai Hải quan tự in tờ khai trên hệ thống và xuất trình cho Hải quan cửa khẩu.
2. Đối với tờ khai VNAACS luồng vàng đã được thông quan: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện việc in tờ khai, ký và đóng dấu thông quan.
3. Đối với tờ khai VNAACS luồng đỏ:
– Luồng đỏ đã được thông quan: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ kai thực hiện việc in tờ khai, ký và đóng dấu thông quan.
– Luồng đỏ chuyển cử khẩu: Chi cục Hải quan tại nơi lô hàng được chuyển đến thực hiện in tờ khai, ký và đóng dấu.
– Luồng đỏ nhờ kiểm hóa tại của khẩu: Hải quan của khẩu kiểm tra thực tế, fax kết quả cho hải quan nơi đăng ký tờ khai để cập nhật hệ thống. Sau khi có quyết định thông quan của Chi cục Hải quan nơi đang ký tờ khai, Hải quan của khẩu thực hiện in tờ khai, ký và đóng dấu thông quan.

Từ các qui định trên, những khách hàng có tờ khai luồng 01, in tờ khai, scan gửi DHL làm tiếp thủ tục thông quan lô hàng.
Các lô hàng luồng vàng và luồng đỏ do Chi cục hải quan nơi mở tờ khai thực hiện in tờ khai thì phải gửi bản gốc lên GTW cho DHL. Các lô hàng khác thì chủ hàng vẫn phải in và scan gửi tờ khai cho GTW làm căn cứ xuất trình cho hải quan.

Tin liên quan:
Thông báo DHL – Thay đổi mã địa điểm lưu kho
Mã cảng nước ngoài – Customs code